HomeΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΝΕΚΕΜΗ Ένωσή μας είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικό και ιδρύθηκε αρχικά το 1981 με τον τίτλο «Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης» (Ε.Κ.Κ.Μ.ΜΕ). Μέλη του είναι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί απόφοιτοι των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Ελλάδας και ισότιμων σχολών του εξωτερικού, οι οποίοι διδάσκουν Τέχνη στην Εκπαίδευση σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το 2011 έγινε διάλυση της Ένωσης (Ε.Κ.Κ.Μ.ΜΕ) και σε αντικατάστασή της ιδρύθηκε νέα υπό τον τίτλο «Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων»(ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.). Τα μέλη της διδάσκουν και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να είναι μέλη και συνταξιούχοι που το επιθυμούν.

Στόχος της Ένωσης είναι να συγκεντρώνει το καλλιτεχνικό δυναμικό που εργάζεται στην εκπαίδευση με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της παρεχόμενης καλλιτεχνικής παιδείας, ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι της τέχνης σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές και αυριανούς πολίτες.

Τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η διαρκής αυτομόρφωση των μελών, η προβολή της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και του έργου τους του καλλιτεχνικού καθώς και του εκπαιδευτικού, η συνεργασία με φορείς πολιτισμού, η συστηματική έκδοση υλικού διαθέσιμου σε όλους τους συναδέλφους και τέλος η παρέμβαση στους αρμόδιους για αναβάθμιση του μαθήματος και των συνθηκών διδασκαλίας. Τα προβλήματα που συναντούν οι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί (συστεγαζόμενα ή πολλαπλά σχολεία, έλλειψη εργαστηρίων, μονόωρο μάθημα, πολλοί μαθητές, 500 με 700 την εβδομάδα, σε δύο, τρία ή και πέντε σχολεία) και τέλος η εργασιακή ανασφάλεια, αντιμετωπίζονται συλλογικά με θετική δράση, φαντασία και επιμονή για τους κοινούς σκοπούς.

Διεκδικήσεις για την τέχνη στο σχολείοΗ Ένωσή μας, σ’ όλο το διάστημα της ύπαρξής της, απέδειξε, πιστεύουμε, ότι είναι ένας οργανισμός ζωντανός, ανοιχτός στο διάλογο και την κριτική, αρκετά ικανός να συγκεντρώνει τις διάφορες ιδέες που υπάρχουν μεταξύ των μελών του για τα διάφορα προβλήματα, να χαράξει συλλογικά τις κατευθύνσεις του και να αναπτύσσει ενιαία τη δράση του.

Δεν έχουμε μεταξύ μας στεγανά, ούτε δουλεύουμε για να συγκροτήσουμε προσωπικά βιλαέτια, αλλά για να προωθήσουμε σε μια σωστή κατεύθυνση τα κοινά προβλήματα και να δώσουμε τις αναγκαίες λύσεις για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Καλλιτεχνικής Παιδείας. Δεν είμαστε γραφειοκράτες, «εξ’ επαγγέλματος» συνδικαλιστές, κι ούτε έχουμε την ιδέα πως παίζουμε τους πάντες και τα πάντα στα δάχτυλα, αλλά αυτό κάθε άλλο παρά μας εμποδίζει να έχουμε έγκαιρες και σοβαρές πρωτοβουλίες για τα διάφορα σχετικά με την ειδικότητά μας ζητήματα, τόσο για κείνα που έχουν κύρια μια συνδικαλιστική πτυχή, όσο κι εκείνα που εντάσσονται στο κατεξοχήν αντικείμενό μας, δηλαδή την ανάπτυξη του καλλιτεχνικού προβληματισμού και της καλλιτεχνικής παιδείας.

ενεκεμ συνέδριο ΑΣΚΤΠιστεύουμε πως η βασική μας συμβολή από την άποψη αυτή, η συμβολή της Ένωσής μας είναι ακριβώς ότι μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε το σημαντικό τμήμα του καλλιτεχνικού δυναμικού που δουλεύει στην Εκπαίδευση, να δώσουμε στο τμήμα αυτό τον ξεχωριστό λόγο για τα ειδικά προβλήματα που το αφορούν, έτσι ώστε να γίνονται γνωστές και σεβαστές οι θέσεις του για την «καλλιτεχνική παιδεία» όπως διαμορφώνονται και προβάλλονται.

Όχι τις θέσεις και τις απόψεις κάποιων δήθεν «ειδικών» ανάμεσά μας, αλλά τη συλλογική θέση που διαμορφώνεται για όλα τα σημαντικά ζητήματα, πάντα με πλήρη ενημέρωση και με ευρεία συμμετοχή από τα μέλη της Ένωσής μας. Αυτό το γεγονός που αποτελεί ήδη μια κατάκτηση για το χώρο μας είναι βασικός άξονας γύρω από τον οποίο κινούνται τα Δ.Σ. για όλα τα χρόνια που λειτουργεί η Ένωση.

Δραστηριότητες της Ένωσης

Εκτός από τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις για την επίτευξη των σκοπών της η Ένωση παρουσιάζει μια ευρεία κλίμακα δραστηριοτήτων.

ενεκεμ σεμινάρια1. Διοργανώνει ετήσια Επιμορφωτικά Σεμιναρία – Συνέδρια στην Αθήνα και στην Περιφέρεια. Πρόκειται για μια πρωτότυπη, άμεση-ζωντανή συλλογική ανταλλαγή απόψεων και μετάδοση εμπειριών μέσω της οποίας ουσιαστικά συντονίζεται και ενοποιείται στην πράξη η καλλιτεχνική διδασκαλία στην Εκπαίδευση. Τα σεμινάρια αυτά, συνιστούν στο χώρο της εκπαίδευσης μοναδική περίπτωση επιμόρφωσης με διάρκεια, η οποία δεν γίνεται για την τυπική εκπλήρωση κάποιας δημοσιοϋπαλληλικής υποχρέωσης, αλλά για την ουσία.

2. Επιμελείται και εκδίδει πλούσιο καλλιτεχνικό εκπαιδευτικό υλικό, ουσιαστικό βοήθημα για τα μέλη της.

 • Έκδοση του περιοδικού «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» με θεματολογία που υποβοηθά τόσο την εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τα πρακτικά προβλήματα στο χώρο του σχολείου, τις δυνατότητες, τις αντιξοότητες κ.λπ., όσο και την ευρύτερη καλλιτεχνική ενημέρωση και τον εικαστικό προβληματισμό.
 • Έκδοση των βιβλίων με τίτλο «ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ». Σημαντικοί εικαστικοί δάσκαλοι της τέχνης με γραπτά, μελέτες, θεωρητικά και αλλά κείμενα, διατυπώνουν τις αρχές και τις κατευθύνσεις στις οποίες βασίστηκε η δουλειά τους.
 • Οπτικοακουστικό υλικό (Βιντεοκασέτες, CD και DVD) με τίτλο «ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»
 • Έκδοση σειράς 300 φωτεινών διαφανειών με επιλεγμένα έργα τέχνης από την προϊστορία μέχρι σήμερα, για τη χρήση των μελών.

3. Η Ένωση διατηρεί δεσμούς συνεργασίας με καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, που υποβοηθούν στους σκοπούς και τους στόχους της. (ΑΣΚΤ, ΕΕΤΕ, ΟΛΜΕ, ΔΗΜΟΥΣ, καλλιτεχνικούς φορείς, Συλλόγους Γονέων, κλπ) 4. Διοργανώνει ομαδικές εκθέσεις μαθητών και μελών της Ένωσης, καθώς επίσης και άλλες συλλογικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που υποβοηθούν στην προώθηση της τέχνης, τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών της και την οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων της (επισκέψεις σε Μουσεία, εκδρομές, συνεστιάσεις κλπ).

Τα Ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (1981)

Αργυροπούλου Ελένη, Γερονικολού Δήμητρα, Γλεντή Μάρθα, Γρυπάρης Απόστολος, Κακάνη Αγνή, Καπετανάκου Μάρθα, Μενδρινού Σμαρούλα, Μπεκιάρης Ζάχος, Μπρισκόλα Ηρώ, Νικολαΐδου Αλκμήνη, Παπανικολάου Σοφοκλής, Παπαχρήστου Μαρία, Πλακωτάρη Αλίκη, Ρουκουτάκης Πέτρος, Ρούσσου Μαρία, Σελέκου Αλεξάνδρα, Σκούρτης Άγγελος, Τούμπα Ευαγγελία, Χατζή Ζωή, Χριστοδουλοπούλου Κων/να, Χρυσαφίδης Κώστας

Η ΕΝΩΣΗ

Εγγραφή

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών μαθημάτων, άρθρο 5, (παράγραφος 1, 2) μέλη της μπορούν να γίνουν:

 1. "Τακτικά μέλη της Ένωσης γίνονται οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί, διορισμένοι στη Στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευση οι οποίοι: α) είναι πτυχιούχοι των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας και τα πτυχία τους έχουν ως κατεύθυνση τη Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, β) είναι οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών του εξωτερικού που τα πτυχία τους έχουν αναγνωριστεί από τον αρμόδιο κρατικό φορέα ως ισότιμα και αντίστοιχα των απονεμομένων πτυχίων από τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας με αντίστοιχες κατευθύνσεις.
 2. Επίσης τακτικά μέλη της Ένωσης γίνονται οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου (ΠΕ 08) για τη συμβατική περίοδο απασχόλησής τους και εάν δεν επαναπροσληφθούν, διατηρούν το δικαίωμα του μέλους για τα επόμενα δύο έτη, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν, εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα μέλη.

Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από την κατάθεση του πτυχίου του και με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Τις προϋποθέσεις εγγραφής των τακτικών μελών ελέγχει το Δ.Σ. της Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού παράγραφο 2δ για τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών αναφέρεται: «να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους με την έναρξη του σχολικού έτους και να εξοφλούν έγκαιρα τις έκτακτες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων αφαιρεί από το μέλος τα δικαιώματα που του παρέχει το καταστατικό της Ένωσης. Μπορεί να επανακτήσει τα δικαιώματα του μέλους εφόσον τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες»

Εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις του καταστατικού, ο εικαστικός εκπαιδευτικός που επιθυμεί να γίνει μέλος, επικοινωνεί με την Ένωση τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και το δηλώνει. Η εγγραφή και ετήσια συνδρομή είναι 25€ με την προσκόμιση αντίγραφου πτυχίου ΑΣΚΤ και βεβαίωσης από τη Διεύθυνση του σχολείου, με την οποία πιστοποιείται η διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών από τον αιτούντα.

Με τη νέα εγγραφή μέλους γίνεται δωρεάν διανομή εκπαιδευτικού υλικού της σειράς της ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Το σύνολο των τευχών που περιλαμβάνει η σειρά της Εικαστικής παιδείας είναι 28 τεύχη αξίας 300€. (Βλέπε επισυναπτόμενο).

Η καταβολή της συνδρομής γίνεται:

Α) Δια ζώσης κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ή στα γραφεία της Ένωσης (Παπαναστασίου 49 10445 Αθήνα)

Β) Με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση της Ένωσης (Το ποσό που καταβάλλεται με την ταχ. επιταγή, ως παραλήπτη να δηλώνεται πρόσωπο και συγκεκριμένα την πρόεδρο της Ένωσης Ζωή Χατζή για να διευκολύνεται έτσι η είσπραξή της).

Γ) Μέσω Τραπέζης. Το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της Ένωσης για κατάθεση μέσω internet banking, είναι: Αριθ. λογαριασμού Εθν. Τράπεζας 125/944569-28 IBAN: GR0601101250000012594456928 στα ονόματα (Ζ. Χατζή, πρόεδρος – Ε. Ρούσσου, ταμίας).

Προσοχή: Να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αποστολέα και η αιτιολογία σε κάθε κατάθεση.

Διοικητικά Συμβούλια

Τα Δ.Σ. της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων από το 2011 έως σήμερα (με διετή θητεία)

 

2016

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Τσαγκαράκης Μανώλης

Αναπληρωματικά μέλη: Ευθυμίου Βούλα, Λάνταβου Ευτυχία

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Δράκος Μάκης, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Σοφρά Βασιλική

Read more...

Καταστατικό

Αριθμός απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την ίδρυση της Ένωσης: 4098/2011 - 25-11-2010

ΑΡΘΡΟ 1 - ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ
1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» με έδρα την Αθήνα (οδός Παπαναστασίου 49, 10445 Κ. Πατήσια).
2. Η Ένωση έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» και στη μέση τη Νίκη του Παιωνίου.

Read more...

Η Ένωση στο Facebook.

Εικαστική Παιδεία Preview

Κατεβάστε μία προεπισκόπηση της Εικαστικής Παιδείας, μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα καθώς και μέρος από κάποια άρθρα.

Download Free edition

Εικαστική Παιδεία PRO Edition

Αγοράστε την Εικαστική Παιδεία, Ενισχύστε την Ένωση και ενημερωθείτε για όλα τα νέα που αφορούν τον κλάδο.

Buy PRO edition

Go to top

Ο ιστότοπος art-teachers.com χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότερη εμπειρία πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Αν δεν συμφωνείτε τότε θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ώστε να μην δέχεται cookies.